Представяне на сборника "Социални идеи, движения и политики"

ПОКАНА

за 

представяне на сборник с изследвания на НПИ “Димитър Благоев”

 

 “СОЦИАЛНИ ИДЕИ, ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИКИ”

 

Прочети още...

Трети модул/Втори випуск на Политическата академия на НПИ "Димитър Благоев"

На 6 - 8 юни 2014 г., в гр. Ловеч, х-л "Президиум Палас" бе проведен Трети модул/Втори випуск на Политическата академия на НПИ "Д. Благоев". Темата на семинара бе "Демократичната социална и правова държава – принципи, власти и институции".

Прочети още...

Стипендия в НПИ
Учредяване на едногодишна стипендия за постдокторантски изследвания в областта на хуманитарните науки по задавани от НПИ теми свързани с...
прочети още
 
Водещо направление в работата на Националния политическия институт...
Водещо направление в работата на Националния политическия институт...
Разработване на концепции, теоретични и програмни документи за нуждите на комисията по идейно...
Модерната Социалдемокрация устави
На 46-тия конгрес на БСП от 3-4 декември 2005г. бе прието решение за ускоряване на работата по...
Програмно развитив на БСП
Във връзка с работата по новата програма на БСП е нужно и полезно да разполагаме с основните документи...
още публикации
Обединява научния потенциал на партията както натрупания опит...
Координира дейността на отделните центрове, които запазват самостоятелността...
Организиране и реализация на проучвания и други изследвания.