Експертно-консултантска дейност

НПИ "Димитър Благоев" координира и консолидира научния потенциал на БСП за реализация на основните политически цели и задачи на партията.