Идейно-програмно развитие

  • разработване на концепции, теоретични и програмни документи за нуждите на Комисията по идейно програмно развитие;
  • подготовка, организация и провеждане на постоянно действащи политически дискусии;