Музеи

НПИ "Димитър Благоев" се грижи за поддръжката и стопанисването на музеите "Димитър Благоев", "Георги Кирков" и "Георги Димитров". Важна част от работата на института в това направление е използването на фондовете на музеите за подготовка на нови експозиции и изложби, посветени на бележити дати и събития от историята на социалистическото движение в България. Заедно с това се полагат усилия за пълноценното използване на възможностите на музейната база и превръщането на музеите в политико-културни средища.

Къща-музей "Димитър Благоев"

На Лайош Кошут №34 от 1903 г. до 1924 г. живее със семейството си Димитър Благоев. Музеят е открит на 7 май 1953 г. На първия етаж е показана битовата обстановка в която живее семейството. На втория етаж е уредена документална експозиция, която показва Д. Благоев като идеолог, теоретик и създател на БСДП (1891 г.), разкрива живота, богатата и разностранна дейност на основоположника на социализма в България.

Музей "Георги Кирков"

На улица "Бачо Киро" №53 на 1 ноември 1964 г. е открит музеят на Георги Кирков – Майстора. В този дом Георги Кирков живее от 1907 г. до смъртта си през 1917 г.

Музей "Георги Димитров"

На 21 януари 1951 г. е открит за посещения Национален музей "Георги Димитров" В дома на ул. "Опълченска" №66 Георги Димитров живее от 1888 г. до 1923 г. След поражението на Септемврийското въстание емигрира и живее и работи в Австрия, Германия и Съветския съюз.