Научно-теоретичен семинар "Социални идеи, движения и политики"

ХРОНОЛОГИЯ НА СБИРКИТЕ И ТЕМИТЕ НА НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР – “СОЦИАЛНИ ИДЕИ, ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИКИ”

Галерия

 

9 февруари 2012 г.“Конституционализъм и демокрация в годините на прехода" (Конституцията 1991 г. Сътворение и съдба.) – проф. д. ф. н. Нора Ананиева (НПИ “Димитър Благоев”)
 
28 март 2012 г. “Постсъветска Русия” – д-р Александър Сивилов (СУ “Св. Климент Охридски”)

26 април 2012 г.“Зеленото движение и зеленит е парти в България” – ас. Радосвета Кръстанова (Нов български университет)

18 май 2012 г. “Франция – избори 2012 г.” – Проф. Антоний Тодоров (Нов български университет)

28 юни 2012 г.“Гръцката криза: политически прочит” – Д-р Йоргос Христидис (Западномакедонски университет, Флорина, Гърция)

17 октомври 2012 г.“Арабската пролет” като момент в реформацията на исляма” – Проф. д. и. н. Йордан Пеев (СУ “Св. Климент Охридски”)

14 ноември 2012 г. “Президентските избори в САЩ 2012: кампания, предизборни програми и последици” – Д-р Петя Георгиева (Нов български университет)

12 декември 2012 г.  – “Ляво и дясно, и имат ли те смисъл в Европа и България днес?” – Д-р Борис Попиванов (СУ “Св. Климент Охридски”)

23 януари 2013 г. “Лидерството на XXI век- отговори и перспективи" –  Александър Димитров (УНСС)

27 февруари 2013 г.“Демокрация и граждански протести” – Доц. д-р Петя Пачкова (ЮЗУ “Неофит Рилски”), доц. д.с.н. Максим Мизов (ЦИПИ)

10 април 2013 г.“Фашизъм и авторитаризъм – историческото и актуалното измерение (българският случай)” – Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания, БАН)