ПА на НПИ "Д. Благоев" - Първи випуск

ПЪРВИ МОДУЛ - "Социалистическите идеи и движения - история и съвременност"

На 14 - 16 декември 2012 г. в гр. София, х-л "Родина" беше проведен първия модул на Политическата академия на НПИ "Д. Благоев". В Първия випуск на Политическата академия участват 31 младежи от всички региони на страната. Откриване на Политическата академия направиха доц. Бойко Великов - председател на НПИ "Димитър Благоев" и проф. Нора Ананиева - зам.-предеседател на Научно-консултативния съвет на НПИ "Д. Благоев".

Първият модул бе на тема "Социалистическите идеи и движения - история и съвременност". Лектори на семинара бяха доц. Лиляна Канева - директор на Центъра за исторически иполитологически изследвания (ЦИПИ) на НС на БСП, доц. Добрин Канев - преподавател в НБУ, д-р Евгений Кандиларов - ЦИПИ и д-р Таня Турлакова.  

Откриване на ПА на НПИ "Д. Благоев" - София, 14-16 декември 2012 г.

 

Участниците в Пъpви випуск на НПИ "Д. Благоев"

 ВТОРИ МОДУЛ "Основни съвременни идеологии и политически фамилии"

На 22-24 февруари 2013 г. в гр. Пловдив, ПХ "Санкт Петербург" беше проведен втори модул на ПА на НПИ "Д. Благоев" на тема "Основни съвременни идеологии и фамилии". Лектори на втория модул бяха доц. Максим Мизов - Център за исторически и политологически изследвания, и д-р Живко Минков - преподавател в НБУ. 

 

 

Участниците по време на лекцията на доц. Максим Мизов на тема "Популистки идеологии и партии"

 

Лекция на д-p Живко Минков на тема "Либерализмът като идеология"

ТРЕТИ МОДУЛ „Демократичната социална и правова държава – принципи, власти и институции”

На 29-31 март 2013 г. в  гр. Велико Търново се проведе трети модулна ПА на НПИ "Д. Благоев".  Семинарът бе на тема "Демократичната социална и правова държава - принципи, власти и институции". Лектори на семинара бяха проф. Нора Ананиева - зам.-предеседател на Научно-консултативния съвет на НПИ "Д. Благоев", и доц. Емилия Сидерова - преподавател в ВСУ "Черноризец Храбър".