Ръководство

·        Директор – Ивелин Николов - председател на Комисията по политическо образование към НС; осъществява връзката с ИБ и НС, избран от НС на БСП;

·        Научен секретар – проф. д.с.н. Максим Мизов;

·        Директор ЦСИ – доц. д-р Димитър Генчев;

·        Директор ЦИПИ – проф.д.с.н. Максим Мизов;

·        Директор ЦПО – доц. д-р Евгений Кандиларов;

Отговорности

  • Координира дейността на отделните центрове, които запазват самостоятелността на своята научна и изследователска дейност;
  • Осъществява стратегическо (на 4 години) планиране; годишно планиране по дейности и годишна отчетност;
  • Провежда месечни координационни работни срещи;
  • Осъществява съвместната дейност с Научно-консултативния и Методическия съвети;
  • Осъществява партньорство с неправителствените организации и движения на национално и международно ниво за съвместни проекти и кампании;
  • Осъществява партньорства и съвместна дейност с аналогични структури към други партии, членуващи в Партията на европейските социалисти, както и от други страни.