Новини и събития

Трети модул на Политическа академия "Д.Благоев", 11-13 май 2018 г., гр. Несебър

„БСП КАТО ЧЛЕН НА СИ И ПЕС – ИДЕЙНО-ПРОГРАМНО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ” темата на третият модул на Политическата академия на НПИ „Димитър Благоев“. Обучението ще се проведе от 11 до 13 май 2018 г., в Несебър.

          Водещи лектори на модула ще бъдат: председателя на Комисията по идейното и програмно развитие, анализи, прогнози, пропаганда и агитация на НС на БСП д-р Валери Жаблянов; директора на НПИ и председател на Комисията за политическо образование - Ивелин Николов;  водещите експерти в областта на политическия анализ и  политическия маркетинг -  доц. д-р Добрин Канев от НБУ и доц. д-р Лиляна Канева от ЦИПИ; директора на ЦПО при НПИ доц. д-р Евгений Кандиларов.

          Специален политически гост на модула ще бъде Атанас Зафиров, член на ИБ на НС на БСП.

          Основните теми, които ще бъдат представени в рамките на обучението са посветени на: Идейното и програмно развитие на БСП и новата идентичност на партията в програмата „Свободни граждани, справедлива държава, солидарно общество“; Историческият път на българския социализъм от края на ХІХ век до наши дни; Трансформацията на БСП и приемането й за член на ПЕС и СИ; Ролята на програмните документи на БСП, както и Организационно-уставното състояние на БСП.

Стартира Пети випуск на Политическата академия

На 16 март 2018 г. стартира обучението на участниците в петия випуск на Политическа академия, която се организира и провежда от Национален политически институт "Димитър Благоев" към НС на БСП.

Първият модул се проведе в гр. София на следните дати: 16, 17 и 18 март 2018 г. Темата на модула беше: "ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА И КОНСТИТУЦИОНЕН РЕД”. 

 

Вторият модул се проведе на 13, 14 и 15 април 2018 г., в гр. Велико Търново. Темата на модула беше: „ОСНОВНИ СЪВРЕМЕННИ ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ФАМИЛИИ”.

Предстои третия пореден модул, който ще се проведе на 11, 12 и 13 май 2018 г., в гр. Несебър, област Бургас.

На 16 март 2018 г. започва обучението на петия пореден випуск на Политическата академия на НПИ „Димитър Благоев“

Започва обучението на петия пореден випуск на Политическата академия на НПИ „Димитър Благоев“. Академията представлява надграждащо многомодулно обучение според утвърдената от НС на БСП“Система за организация, координация и взаимодействие при политическото образование в БСП”.

Обучението на новия випуск ще се провежда по напълно обновените и приети от ИБ на НС на БСП учебен план, условия и правила за участие, както и учебни програми на отделните модули в Политическата академия.

Учебният план eразположен в два основни раздела.

-        Първият е насочен към придобиване на теоретична подготовка в областта на политиката и политическите теории и практики.

-        Вторият раздел е насочен към придобиване на практически знания и опит в областта на реалната политическа и партийна дейност и провеждането на различни по своя характер политики на местно и национално ниво.

Общо в първия и втория раздел на учебния план е предвидено провеждането на седем учебни модула със следното съдържание:

 

І – Теоретичен раздел разположен в 4 модула със следната тематика:

1.    Демократична политическа система и конституционен ред – принципи, власти.

2.    Основни съвременни идеологии и политически фамилии

3.    БСП като член на СИ и ПЕС – идейно-програмно и организационно развитие

4.    Геополитически реалности и съвременна политика.

 

ІІ – Практически раздел разположен в 3 модула със следната тематика:

1.    Изборни кампании

2.    Работа с медиите в съвременните български реалности

3.    Публични политики – на местно и национално равнище

 

Съдържанието на програмата включва лекции и презентации на специалисти по всяка тема, както и самостоятелна работа и тренинги на участниците.

Всеки от участниците ще бъде оценяван по система от критерии, които отразяват неговата активност по време на обучението.

Успешно завършилите Академията получават сертификат, който следва да се взема предвид от партийните структури при кариерното развитие на обучаемите.

Организацията и координацията на обучението се осъществява от НПИ „Димитър Благоев”, който излъчва и обучаващи екипи. Те се формират от средите на Научно-консултативния и Методическия съвет към НПИ „Димитър Благоев”, членове на съвети и комисии към НС на БСП и ръководни дейци на партията. При необходимост в екипите могат се включват и лектори извън посочения състав.

За участие в Петия випуск на Политическата академия на НПИ „Д. Благоев“, след проведена процедура на номинации и селекция, са избрани да участват общо 31 души, представители на отделните области и избирателни райони в страната. В този випуск няма да участват единствено представители на Видин и Плевен, поради липса на номинирани кандидати от страна на тези две области.

Представяне на сборника "Социални идеи, движения и политики"

ПОКАНА

за 

представяне на сборник с изследвания на НПИ “Димитър Благоев”

 

 “СОЦИАЛНИ ИДЕИ, ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИКИ”

 

Прочети още...

Подкатегории

 • На 16 март 2018 г. НПИ "Димитър Благоев" започва обучението на петия випуск на Политическа академия

  Започва обучението на петия пореден випуск на Политическата академия на НПИ „Димитър Благоев“. Академията представлява надграждащо многомодулно обучение според утвърдената от НС на БСП“Система за организация, координация и взаимодействие при политическото образование в БСП”.

  Обучението на новия випуск ще се провежда по напълно обновените и приети от ИБ на НС на БСП учебен план, условия и правила за участие, както и учебни програми на отделните модули в Политическата академия.

  Учебният план eразположен в два основни раздела.

  -        Първият е насочен към придобиване на теоретична подготовка в областта на политиката и политическите теории и практики.

  -        Вторият раздел е насочен към придобиване на практически знания и опит в областта на реалната политическа и партийна дейност и провеждането на различни по своя характер политики на местно и национално ниво.

  Общо в първия и втория раздел на учебния план е предвидено провеждането на седем учебни модула със следното съдържание:

   

  І – Теоретичен раздел разположен в 4 модула със следната тематика:

  1.    Демократична политическа система и конституционен ред – принципи, власти.

  2.    Основни съвременни идеологии и политически фамилии

  3.    БСП като член на СИ и ПЕС – идейно-програмно и организационно развитие

  4.    Геополитически реалности и съвременна политика.

   

  ІІ – Практически раздел разположен в 3 модула със следната тематика:

  1.    Изборни кампании

  2.    Работа с медиите в съвременните български реалности

  3.    Публични политики – на местно и национално равнище

   

  Съдържанието на програмата включва лекции и презентации на специалисти по всяка тема, както и самостоятелна работа и тренинги на участниците.

  Всеки от участниците ще бъде оценяван по система от критерии, които отразяват неговата активност по време на обучението.

  Успешно завършилите Академията получават сертификат, който следва да се взема предвид от партийните структури при кариерното развитие на обучаемите.

  Организацията и координацията на обучението се осъществява от НПИ „Димитър Благоев”, който излъчва и обучаващи екипи. Те се формират от средите на Научно-консултативния и Методическия съвет към НПИ „Димитър Благоев”, членове на съвети и комисии към НС на БСП и ръководни дейци на партията. При необходимост в екипите могат се включват и лектори извън посочения състав.

  За участие в Петия випуск на Политическата академия на НПИ „Д. Благоев“, след проведена процедура на номинации и селекция, са избрани да участват общо 31 души, представители на отделните области и избирателни райони в страната. В този випуск няма да участват единствено представители на Видин и Плевен, поради липса на номинирани кандидати от страна на тези две области.