На 16 март 2018 г. НПИ "Димитър Благоев" започва обучението на петия випуск на Политическа академия