Новини и събития

Международна конференция на тема "Нашата Европа – Социална Европа. Предизвикателства за социалната демокрация в Европа и в България"

На 30 ноември 2011 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., в х-л "Хилтън", зала "Мусала 2", Центърът за исторически и политологически изследвания съвместно с Бюро София на фондация "Фридрих Еберт" и Центъра за социална интеграция, проведе международна конференция на тема: "Нашата Европа – Социална Европа. Предизвикателства за социалната демокрация в Европа и в България". В конференцията взеха участие д-р Хенинг Майер от London School of Economics and Political Science, Георги Пирински, зам.-председател на 41-то Народното събрание и председател на Комисията по идейно и програмно развитие на БСП, доц. Бойко Великов, директор на Националния политически институт "Димитър Благоев", както и други водещи български учени, политици и общественици. Конференцията беше организирана в два основни дискусионни панела:
І. Социална Европа – Към обновяване на социалната демокрация в Европа – с водещ доц. Лиляна Канева, директор на Центъра за исторически и политологически изследвания (ЦИПИ)
ІІ. Партии, Граждани, Политики – необходимостта от организационни реформи – с водещ Катя Колева, председател на Управителния съвет на Института за социална интеграция.

Въведение към двата дискусионни панела направи Георги Пирински, заместник-председател на 41-то Народно събрание и председател на Комисията за идейно и програмно развитие. Той анализира работата на европейския конвент на ПЕС и открои основните моменти в приетия програмен документ – Декларация на принципите. Неговият извод във връзка с програмната дискусия както в ПЕС, така и в БСП, бе свързан с открояване на необходимостта от преосмисляне на новите реалности, в които работят социалистите и набелязване на посоките за идейно и организационно обновление на партиите.Основен гост лектор на конференцията беше д-р Хенинг Майер, който е старши сътрудник в авторитетното Лоннонско училище по икономика и политически науки (London School of Economics and Political Science), водещ специалист в областта на социалната демокрация, европейската икономика и социалната политика, редактор на аналитичното списание "Социална Европа". В първата част на конференцията В своето изказване на тема "Европейската социалдемокрация - настоящи предизвикателства и решения", д-р Майер анализира настоящата криза на социалната демокрация в Европа и постави някои опорни точки за дискусия около въпроса за необходимостта от нова концепция за европейската социална демокрация. Д-р Майер споделя убеждението, че през последното десетилетие Европейската социалдемокрация постепенно изгубва своите корени сред обществото. По отношение на управлението социалдемократите възприемат либерално-икономически принципи, които в крайна сметка подкопават солидарността и общественото единство. Същевременно идеята за всеобщо благо беше изоставена, заедно с визията за изграждането на едно "Добро общество". Според д-р Майер това е следствие от т. нар. политика на "третия път" през 90-те и в началото на ХХІ век, която в много отношения води до социалдемократически отказ от ясни политически алтернативи и сливане с политическия неолиберален мейнстрийм (основно течение). В резултат от това, според думите на Майер "когато въпросът как да продължим към нова политика в разгара на икономическата и финансова криза стана актуален, социалдемократите нямаха отговор. И това не беше изненада, понеже те целенасочено бяха загърбвали все повече и повече развитието на алтернативни политики за света, в който живеем, политики ясно разграничими от неолибералния мейнстриим. Когато кризата удари, социалдемократите в най-добрия случай се възприемаха като безхаберни, а в най-лошия – като съратници в провалил се проект".Д-р Майер проблематизира също и процеса на загубване на масовия характер на социалдемократическите партии в Европа. Навсякъде техният брой членове все повече намалява, културният аспект и характерът на социалдемократическото движение е на практика изчезнал, а партиите са организирани като професионални изборни партии – машини, създадени да се явяват на избори – и често са възприемани като отдалечени от грижите и проблемите на обикновените граждани. Изходът от тази ситуация гост-лекторът вижда във възраждането на трансформиращата сила на социалдемокрацията чрез изграждане на политика, отново базирана на ценности, анализиране на света, в който живеем и визия къде бихме искали да сме в бъдеще. Неспособността да се приложи всеки аспект от една програма в краткосрочен план не може да бъде извинение за не-заявяването му въобще на първо място. Нещо повече – жизнено важно е за социалдемократите да развият нови концепции за справедливост, равенство и устойчивост. Д-р Майер заявява категорично, че е време да приемем, че социалната политика е нещо повече от просто намаляване на бедността и даване на възможност на хората да участват на пазара...имаме нужда от ре-балансирана политическа икономика, която не само избягва поставянето на всички яйца в една кошница, но също така се грижи първичното и вторичното разпределение на икономическите постъпления да са много по-справедливи и повече хора да могат да реализират своите амбиции и таланти. Тази ре-балансирана икономика трябва да бъде социално и екологически устойчива, за да сме сигурни, че не унищожаваме бъдещето на нашите деца." В тази връзка д-р Майер анализира и мястото и ролята на държавата в този процес, споделяйки своето убеждение, че държавата е много полезна институция, много по-добра от репутацията си и в най-добрата си форма тя е израз – а не противник – на гражданското общество, управлявано от демократично избрани представители.В заключение Майер отново подчерта, че именно кризата на социалната демокрация днес й дава шанс за дълбока реформа и превръщането й в трансформираща, а не реагираща политическа сила. Това е възможно ако социалдемократите изработят концепция за по-добър свят от този, в който живеем, концепция за "Добро Общество", като същевременно социалдемократическите партии трябва да се върнат към произхода си от обществото чрез създаването на нови съюзи, както и нови форми на комуникация и организация.В първата част от конференцията със свои изказвания взеха участие и доц. д-р Антоний Тодоров, Председател на Българска асоциация за политически науки, който постави въпроса за нуждата от нов дискурс на левицата в България, също и проф. д-р Кръстьо Петков от Университет за национално и световно стопанство (УНСС), който от своя страна анализира проблемите на българската социална политика в контекста на европейския социален модел.

Втората част от конференцията беше посветена на темата "Партии, граждани, политики - необходимостта от организационни реформи". Основни изказвания направиха депутатът от ПГ на "Коалиция за България" Ивелин Николов, който говори за механизмите на Мобилизиране на гражданското общество в България и директорът на НПИ "Димитър Благоев" доц. Бойко Великов, който обърна внимание на някои проблемни организационни особености на БСП, защитавайки тезата, че обновяването на партията задължително трябва да започне от долу.

В заключителната дискусия на конференцията отношение по поставените въпроси взеха редица други водещи български учени, политици и общественици.