Новини и събития

Научно-теоретичен семинар - "Социални идеи, движения и политики"

 

На 12 декември 2012 г. (сряда) от 17:15 – 19:00 часа в къща-музей “Димитър Благоев” на ул. "Лайош Кошут" 34 ще се проведе поредната сбирка на научно-теоретичния семинар "Социални идеи, движения и политики". 

Тема на семинара “Ляво и дясно, и имат ли те смисъл в Европа и България днес?” – Д-р Борис Попиванов (СУ “Св. Климент Охридски”)

 

ХРОНОЛОГИЯ НА СБИРКИТЕ И ТЕМИТЕ НА НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР – “СОЦИАЛНИ ИДЕИ, ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИКИ” ЗА 2012 г.


9 февруари 2012 г. – “Конституционализъм и демокрация в годините на прехода (Конституцията 1991 г. Сътворение и съдба.) – проф. д. ф. н. Нора Ананиева (НПИ “Димитър Благоев”)

28 март 2012 г.  – “Постсъветска Русия” – д-р Александър Сивилов (СУ “Св. Климент Охридски”)

26 април 2012 г.– “Зеленото движение и зелените парти в България” –
ас. Радосвета Кръстанова (Нов български университет)

18 май 2012 г.  – “Франция – избори 2012 г.” – Проф. Антоний Тодоров (Нов български университет)

28 юни 2012 г. – “Гръцката криза: политически прочит” – Д-р Йоргос Христидис (Западномакедонски университет, Флорина, Гърция)

17 октомври 2012 г. – “Арабската пролет” като момент в реформацията на исляма” – Проф. д. и. н. Йордан Пеев (СУ “Св. Климент Охридски”)

14 ноември 2012 г.  – “Президентските избори в САЩ 2012: кампания, предизборни програми и последици” – Д-р Петя Георгиева (Нов български университет)

12 декември 2012 г.  – “Ляво и дясно, и имат ли те смисъл в Европа и България днес?” – Д-р Борис Попиванов (СУ “Св. Климент Охридски”)