Новини и събития

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР – “СОЦИАЛНИ ИДЕИ, ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИКИ”


На 10 април 2013 г. (сряда), в къщата-музей “Димитър Благоев”, София, ул. Лайош Кошут №34 беше проведена поредната сбирка на Научно-теоретичния семинар "Социални идеи, движения и политики".

Семинарът беше на тема “Фашизъм  и авторитаризъм – историческото и актуалното измерение (българският случай)” с лектор Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания, БАН).

Николай Поппетров – историк, асистент в Института за исторически изследвания при БАН. Основните му изследователски приоритети са: авторитаризъм и фашизъм, антисемитизъм, държавни институции, идеология и пропаганда; личностния фактор; историческа памет; културно-историческо наследство (България 1918-1944). Автор е на 3  монографии, над 150 статии по горните проблематики, на сборници с документи – за българския фашизъм, за антисемитската политика в периода 1940-1944 и  др. Някои от последните му по-важни му публикации са: Фашизмът в България: развитие и прояви. С., 2008, Социално-наляво, национализмът-напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. С.,2009, VII състав на Народния съд. Едно забравено документално свидетелство за антисемитизма в България през 1941-1944. С., 2013. (съвместно с Върбан Тодоров).  


ХРОНОЛОГИЯ НА СБИРКИТЕ И ТЕМИТЕ НА НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР – “СОЦИАЛНИ ИДЕИ, ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИКИ”


9 февруари 2012 г. – “Конституционализъм и демокрация в годините на прехода (Конституцията 1991 г. Сътворение и съдба.) – проф. д. ф. н. Нора Ананиева (НПИ “Димитър Благоев”)
 
28 март 2012 г.  – “Постсъветска Русия” – д-р Александър Сивилов (СУ “Св. Климент Охридски”)

26 април 2012 г. – “Зеленото движение и зеленит е парти в България” – ас. Радосвета Кръстанова (Нов български университет)

18 май 2012 г.  – “Франция – избори 2012 г.” – Проф. Антоний Тодоров (Нов български университет)

28 юни 2012 г. – “Гръцката криза: политически прочит” – Д-р Йоргос Христидис (Западномакедонски университет, Флорина, Гърция)

17 октомври 2012 г. – “Арабската пролет” като момент в реформацията на исляма” – Проф. д. и. н. Йордан Пеев (СУ “Св. Климент Охридски”)

14 ноември 2012 г.  – “Президентските избори в САЩ 2012: кампания, предизборни програми и последици” – Д-р Петя Георгиева (Нов български университет)

12 декември 2012 г.  – “Ляво и дясно, и имат ли те смисъл в Европа и България днес?” – Д-р Борис Попиванов (СУ “Св. Климент Охридски”)

23 януари 2013 г.  – “Лидерството на XXI век- отговори и перспективи" –  Александър Димитров (УНСС)

27 февруари 2013 г. – “Демокрация и граждански протести” – Доц. д-р Петя Пачкова (ЮЗУ “Неофит Рилски”), доц. д.с.н. Максим Мизов (ЦИПИ)