Новини и събития

Представяне на том четвърти "Изследвания по история на социализма в България. Преходът - ІІ"

На 18 април 2013 г. в Руския културно-информационен център, бе представен том четвърти с “Изследвания по история на социализма в България. Преходът – ІІ”.

Сборникът бе представен от проф Нора Ананиева - зам.-предеседател на Научно-консултативния съвет на НПИ "Д. Благоев", доц. Йордан Баев - ВА "Г.С.Раковски", д-р Евгений Кандиларов -  Център за исторически и политологически изследвания и Константин Пеев - ръководител отдел "Култура" на РКИЦ.

Съставители на издание са Лиляна Канева, Максим Мизов и Евгений Кандиларов, а редактор на сборника е Таня Турлакова.
Книгата е плод на изследователските усилия на водещи специалисти в областта на политологията, икономиката, социологията, правото и историята, изследователи от БАН и преподаватели в различни университети.
Целият текст на сборника, както и отделните изследвания на авторите са достъпни в интернет страницата на НПИ "Д. Благоев", както и в интернет страницата на проекта "Изследвания по история на социализма в България" на адрес www.bgsocialism.eu, където могат да бъдат намерени и предишните три тома от проекта, също и  множество допълнителни материали, документи, снимки и богата библиография по проблемите на социализма в България.

От екипа