Новини и събития

Трети модул/Втори випуск на Политическата академия на НПИ "Димитър Благоев"

 

Семинарът бе открит от доц. Бойко Великов, директор на НПИ "Д. Благоев", който представи на участниците анализ на обществено-политическата обстановка в страната. Лектори на семинара бяха проф. д.ф.н. Нора Ананиева, зам.-председател на Научно-консултативния съвет кам НПИ "Д. Благоев" и доц. Емилия Сидерова, ВСУ "Черноризец Храбър". Те представиха следните теми:  Конституцията и конституционното развитие на България; Учредителната власт и Великото Народно събрание; Конституционното правосъдие и гаранциите за конституционализъм; Парламентаризмът – предназначение и функции; Негативни тенденции и предизвикателства пред съвременния български парламентаризъм; Президентската институция, неутралната власт и предизвикателствата в кризисна ситуация.