Новини и събития

Представяне на сборника "Социални идеи, движения и политики"

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на представянето на първото издание с изследвания на Националния политически институт “Димитър Благоев”.

Събитието ще се състои на 27 юни 2014 г. (петък) от 18:00 часа в къща-музей “Димитър Благоев”, София, ул. Лайош Кошут №34 (в непосредствена близост до пл. Руски Паметник – проверете точното местоположение в http://www.bgmaps.com/map/search).

 

 

Основополагаща идея на това плодотворно начинание на НПИ “Димитър Благоев” е резултатите от поредицата дискусии проведени в рамките на редовния научно-теоретичен семинар на института да не остават затворени само в тесните рамки на отделните тематични сбирки, а да получат и публичност чрез тяхното публикуване. Това беше и водещият замисъл на настоящото издание, което носи наименованието на самия семинар: “СОЦИАЛНИ ИДЕИ, ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИКИ”.

С това издание Националният политически институт “Димитър Благоев” слага началото на свое периодично издание, което ще излиза веднъж годишно. Както сами ще се убедите, изданието се стреми да обхване всички научноизследователски направления в работата на научните центрове на НПИ, които са ориентирани най-общо в следните основни категории: философия, политика, право, икономика, международни отношения, история, общество и култура. Характерът и духът на изданието предполагат анализите и интерпретациите в публикуваните изследвания да бъдат пречупени през призмата на съвременния ляв и социално-ориентиран дискурс по съответните теми и проблеми.

В сборника ще откриете и много други публикации, като стремежът ни е в този първи том с изследвания да дадем приоритет и шанс на млади научни работници (докторанти, постдокторанти, асистенти и млади хабилитирани преподаватели), които представят резултатите от своите научни трудове.

 

 

 

ХРОНОЛОГИЯ НА СБИРКИТЕ И ТЕМИТЕ НА НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР – “СОЦИАЛНИ ИДЕИ, ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИКИ”

 

 

9 февруари 2012 г. – “Конституционализъм и демокрация в годините на прехода (Конституцията 1991 г. Сътворение и съдба.) – проф. д. ф. н. Нора Ананиева (НПИ “Димитър Благоев”)

 

28 март 2012 г.  – “Постсъветска Русия” – д-р Александър Сивилов (СУ “Св. Климент Охридски”)

 

26 април 2012 г. – “Зеленото движение и зеленит е парти в България” – ас. Радосвета Кръстанова (Нов български университет)

 

18 май 2012 г.  – “Франция – избори 2012 г.” – Проф. Антоний Тодоров (Нов български университет)

 

28 юни 2012 г. – “Гръцката криза: политически прочит” – Д-р Йоргос Христидис (Западномакедонски университет, Флорина, Гърция)

 

17 октомври 2012 г. – “Арабската пролет” като момент в реформацията на исляма” – Проф. д. и. н. Йордан Пеев (СУ “Св. Климент Охридски”)

 

14 ноември 2012 г.  – “Президентските избори в САЩ 2012: кампания, предизборни програми и последици” – Д-р Петя Георгиева (Нов български университет)

 

12 декември 2012 г.  – “Ляво и дясно, и имат ли те смисъл в Европа и България днес?” – Д-р Борис Попиванов (СУ “Св. Климент Охридски”)

 

23 януари 2013 г.  – “Лидерството на XXI век- отговори и перспективи" –  Александър Димитров (УНСС)

 

27 февруари 2013 г. – “Демокрация и граждански протести” – Доц. д-р Петя Пачкова (ЮЗУ “Неофит Рилски”), доц. д.с.н. Максим Мизов (ЦИПИ)

 

10 март 2013 г.  – “Фашизъм  и авторитаризъм – историческото и актуалното измерение (българският случай)” – Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания, БАН)

 

21 май 2013 г.  – "Парламентарни избори в България 2013г." – Пламен Владимиров (катедра Политология, ФФ на СУ “Св. Климент Охридски”)

 

14 октомври 2013 – “Chinese Road to Socialist Modernization and Chinese-East European relations: History and Perspectives" – Dr. Liu Fan (The Institute of World History of the Chinese Academy of Social Sciences) 

 

20 ноември 2013 г. – „Стратегическо управление в политиката и държавата“ – Веселина Любомирова (Катедра по политология, УНСС)

 

29 януари 2014 г. – „Има ли живот на Маркс “ – гл. ас. д-р Борис Попиванов (Катедра Политология, СУ “Св. Климент Охридски”)

 

26 март 2014 г. – Украйна: постсъветски или геополитически конфликт?” – проф. д-р Искра Баева, доц. д-р Дарина Григорова (Катедра Нова и съвременна история, ИФ, СУ “Св. Климент Охридски”);

 

20 май 2014 г. – „Крайно лявото и крайно дясното в поход срещу ЕС - евроизбори 2014” – д-р Александър Димитров (ЦИПИ, НПИ “Д. Благоев”, Катедра политология, УНСС).