Новини и събития

На 16 март 2018 г. започва обучението на петия пореден випуск на Политическата академия на НПИ „Димитър Благоев“

Започва обучението на петия пореден випуск на Политическата академия на НПИ „Димитър Благоев“. Академията представлява надграждащо многомодулно обучение според утвърдената от НС на БСП“Система за организация, координация и взаимодействие при политическото образование в БСП”.

Обучението на новия випуск ще се провежда по напълно обновените и приети от ИБ на НС на БСП учебен план, условия и правила за участие, както и учебни програми на отделните модули в Политическата академия.

Учебният план eразположен в два основни раздела.

-        Първият е насочен към придобиване на теоретична подготовка в областта на политиката и политическите теории и практики.

-        Вторият раздел е насочен към придобиване на практически знания и опит в областта на реалната политическа и партийна дейност и провеждането на различни по своя характер политики на местно и национално ниво.

Общо в първия и втория раздел на учебния план е предвидено провеждането на седем учебни модула със следното съдържание:

 

І – Теоретичен раздел разположен в 4 модула със следната тематика:

1.    Демократична политическа система и конституционен ред – принципи, власти.

2.    Основни съвременни идеологии и политически фамилии

3.    БСП като член на СИ и ПЕС – идейно-програмно и организационно развитие

4.    Геополитически реалности и съвременна политика.

 

ІІ – Практически раздел разположен в 3 модула със следната тематика:

1.    Изборни кампании

2.    Работа с медиите в съвременните български реалности

3.    Публични политики – на местно и национално равнище

 

Съдържанието на програмата включва лекции и презентации на специалисти по всяка тема, както и самостоятелна работа и тренинги на участниците.

Всеки от участниците ще бъде оценяван по система от критерии, които отразяват неговата активност по време на обучението.

Успешно завършилите Академията получават сертификат, който следва да се взема предвид от партийните структури при кариерното развитие на обучаемите.

Организацията и координацията на обучението се осъществява от НПИ „Димитър Благоев”, който излъчва и обучаващи екипи. Те се формират от средите на Научно-консултативния и Методическия съвет към НПИ „Димитър Благоев”, членове на съвети и комисии към НС на БСП и ръководни дейци на партията. При необходимост в екипите могат се включват и лектори извън посочения състав.

За участие в Петия випуск на Политическата академия на НПИ „Д. Благоев“, след проведена процедура на номинации и селекция, са избрани да участват общо 31 души, представители на отделните области и избирателни райони в страната. В този випуск няма да участват единствено представители на Видин и Плевен, поради липса на номинирани кандидати от страна на тези две области.