Новини и събития

Научно-теоретичен семинар - "Социални идеи, движения и политики"

На 12 декември 2012 г. (сряда) от 17:15 – 19:00 часа в къща-музей “Димитър Благоев” на ул. "Лайош Кошут" 34 ще се проведе поредната сбирка на научно-теоретичния семинар "Социални идеи, движения и политики". Тема на семинара “Ляво и дясно, и имат ли те смисъл в Европа и България днес?” – Д-р Борис Попиванов (СУ “Св. Климент Охридски”) 

Прочети още...

Международна конференция на тема "Нашата Европа – Социална Европа. Предизвикателства за социалната демокрация в Европа и в България"

На 30 ноември 2011 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., в х-л "Хилтън", зала "Мусала 2", Центърът за исторически и политологически изследвания съвместно с Бюро София на фондация "Фридрих Еберт" и Центъра за социална интеграция, организира и проведе международна конференция на тема: "Нашата Европа – Социална Европа. Предизвикателства за социалната демокрация в Европа и в България". В конференцията взеха участие д-р Хенинг Майер от London School of Economics and Political Science, Георги Пирински, зам.-председател на 41-то Народното събрание и председател на Комисията по идейно и програмно развитие на БСП, доц. Бойко Великов, директор на Националния политически институт "Димитър Благоев", както и други водещи български учени, политици и общественици.

Прочети още...

Изследвания по история на социализма в България. Преходът. Том 3

Излезе от печат том трети с "Изследвания по история на социализма в България. Преходът". Съставители на изданието са Лиляна Канева, Максим Мизов и Евгений Кандиларов, а редактор на сборника е д-р Таня Турлакова. Книгата е плод на изследователските усилия на водещи специалисти в областта на политологията, икономиката, социологията, правото и историята, изследователи от БАН и преподаватели в различни университети. Сред тях са имената на проф. Петър-Емил Митев, проф. Нора Ананиева, проф. Георги Карасимеонов, проф. Кръстьо Петков, проф. Васил Проданов, проф. Искра Баева, проф. Катя Владимирова, доц. Антоний Тодоров, доц. Добрин Канев, д-р Борис Попиванов и др. Изследването е част от дългосрочен научен проект на Центъра за исторически и политологически изследвания при НС на БСП с подкрепата на Фондация "Фридрих Еберт".

Прочети още...

Подкатегории

 • На 16 март 2018 г. НПИ "Димитър Благоев" започва обучението на петия випуск на Политическа академия

  Започва обучението на петия пореден випуск на Политическата академия на НПИ „Димитър Благоев“. Академията представлява надграждащо многомодулно обучение според утвърдената от НС на БСП“Система за организация, координация и взаимодействие при политическото образование в БСП”.

  Обучението на новия випуск ще се провежда по напълно обновените и приети от ИБ на НС на БСП учебен план, условия и правила за участие, както и учебни програми на отделните модули в Политическата академия.

  Учебният план eразположен в два основни раздела.

  -        Първият е насочен към придобиване на теоретична подготовка в областта на политиката и политическите теории и практики.

  -        Вторият раздел е насочен към придобиване на практически знания и опит в областта на реалната политическа и партийна дейност и провеждането на различни по своя характер политики на местно и национално ниво.

  Общо в първия и втория раздел на учебния план е предвидено провеждането на седем учебни модула със следното съдържание:

   

  І – Теоретичен раздел разположен в 4 модула със следната тематика:

  1.    Демократична политическа система и конституционен ред – принципи, власти.

  2.    Основни съвременни идеологии и политически фамилии

  3.    БСП като член на СИ и ПЕС – идейно-програмно и организационно развитие

  4.    Геополитически реалности и съвременна политика.

   

  ІІ – Практически раздел разположен в 3 модула със следната тематика:

  1.    Изборни кампании

  2.    Работа с медиите в съвременните български реалности

  3.    Публични политики – на местно и национално равнище

   

  Съдържанието на програмата включва лекции и презентации на специалисти по всяка тема, както и самостоятелна работа и тренинги на участниците.

  Всеки от участниците ще бъде оценяван по система от критерии, които отразяват неговата активност по време на обучението.

  Успешно завършилите Академията получават сертификат, който следва да се взема предвид от партийните структури при кариерното развитие на обучаемите.

  Организацията и координацията на обучението се осъществява от НПИ „Димитър Благоев”, който излъчва и обучаващи екипи. Те се формират от средите на Научно-консултативния и Методическия съвет към НПИ „Димитър Благоев”, членове на съвети и комисии към НС на БСП и ръководни дейци на партията. При необходимост в екипите могат се включват и лектори извън посочения състав.

  За участие в Петия випуск на Политическата академия на НПИ „Д. Благоев“, след проведена процедура на номинации и селекция, са избрани да участват общо 31 души, представители на отделните области и избирателни райони в страната. В този випуск няма да участват единствено представители на Видин и Плевен, поради липса на номинирани кандидати от страна на тези две области.