Структура

НПИ обединява научните и образователни центрове на БСП. В състава му са Центърът за стратегически изследвания (ЦСИ), Центърът за исторически и политологически изследвания (ЦИПИ) и Центърът за политическо образование (ЦПО) на НС на БСП. С решение на ИБ на НС в състава му могат да бъдат включвани и други експертни и или осигуряващи дейността му звена.