ЦИПИ

Центърът за исторически и политологически изследвания (ЦИПИ) е създаден през 1992 г. като научноизследователско звено към Висшия съвет на БСП. През годините на прехода ЦИПИ провежда многобройни изследвания в областта на историята и политологията, извършва експертно-консултантска дейност, свързана с подготовката на партийни документи, позиции, справки и информации по актуални въпроси. В хода на работа си Центърът ежегодно организира и участва в научни конференции, дискусии и семинари. През годините ЦИПИ реализира многобройни научни издания – книги, сборници, брошури и поредици и пр. Наред с изследователската работа приоритет на ЦИПИ е политическото образование, осъществявано в различни форми, с различни средства, сред различни участници и с различни български и чуждестранни партньори. През 1997 г. ЦИПИ става колективен член на Фондация "Солидарно общество" и през следващите години съвместно с нея реализира множество изследователски и образователни проекти и публикации. В дейността на ЦИПИ съществено място заемат установените партньорски отношения с международни леви организации и фондации на социалдемократически партии от Европа и провеждането на съвместни инициативи с тях. Част от партньорите на Центъра са: Фондация "Фридрих Еберт" близка до ГСДП; Институт "Д-р Карл Ренер" при АСДП; Институт "Андреас Папандреу" на ПАСОК; Фондация "Жан Жорес" при ФСП; Фондация "Алфред Мозер" на Холандската партия на труда; Уестминстърската фондация за демокрация, която сътрудничи и с Лейбъристката партия на Великобритания и др. Центърът членува в Международната комисия на историците на работническото движение (ИТХ) и участва редовно в традиционните конференции, провеждани вече повече от 40 години в гр. Линц, Австрия. ЦИПИ взема участие и в годишните форуми на Международната комисия на архивите на парламентите и политическите партии. В дейността на ЦИПИ съществено място заема също архивно-библиотечната дейност, както и грижата за стопанисването на музеите, свързани с историческото минало на БСП. През годините ръководители на ЦИПИ са били ст. н. с. д-р Георги Първанов и проф. дфн. Нора Ананиева. По настоящем директор на Центъра е доц. д-р Лиляна Канева.

В рамките на НПИ "Димитър Благоев" ЦИПИ насочва усилията си към:

 • Политологически изследвания и анализи;
 • Разработване на проекти за публични политики;
 • Проекти за платформи и политически позиции;
 • Организиране и провеждане на исторически изследвания и проекти;
 • Организация и поддръжка на музеите, библиотеката и архива на БСП.

Негови задачи са:

 • Организиране и реализация на проучвания и други социологически и политологически изследвания, свързани с проблеми, важни за обществото, партията и гражданите и с отстояването на публични интереси.
 • Разработване на алтернативни варианти и документи за политическа позиция на основата на политическа и експертна информация.
 • Формиране политически и научни предложения и на варианти за публични политики за нуждите на партията и на нейните избрани и/или назначени представители в различните власти.
 • Реализиране на исторически изследвания и проекти.
 • Научно осигуряване на дейността на партията.
 • Осъществяване на експертна и консултантска дейност в съответствие с нуждите на партията.
 • Поддържане и стопанисване на музеите, на архива и библиотеката към Националния съвет на БСП.