ЦПО

Центърът за политическо образование (ЦПО). Съсредоточава дейността си за политическото образование в партията.

Негови задачи са:

  • Научно осигуряване на дейността на партията по подготовката и развитието на кадрите на всички нива.
  • Планиране, координация и реализиране на образователните и квалификационните дейности, насочени към членовете и симпатизантите на партията, съгласно приетата Система за организация, координация и взаимодействие на политическото образование в партията.
  • Дейности за разширяване на знанията и опита на кадрите и организациите на партията.
  • Подпомагане на дейността на Движението на ветераните, на Обединението на жените-социалистки за паритет и солидарност и на Младежкото обединение на БСП.
  • Осъществяване на експертна и консултантска дейност в съответствие с нуждите на партията.